Uzad-instrukcioj            (htm.)

 

 

Ĉio, eldonata en tiu ĉi retpaĝaro, estas proponata por ke ĉiu povu atingi  kapablon mastrumadi sin mem utiligante  tiom bone kiom eble jinajn kaj jangajn energiojn kiujn oni povas aranĝi laû la aparta kondiĉo en kiu  oni sin trovas.

Intence la traktado pri la makrobiotika dieto estas disvolvata en la tria parto, dum komence  estas proponataj filosofiaj pripensadoj  taûgaj por  atingi novan konsci-nivelon kaj  tiel perracie pravigi la pridietajn elektojn.

Alivorte tio signifas ke  oni povas konkrete tuj apliki makrobiotikan dieton antaŭ  la teoriaj pristudo kaj enprofundigo disvolvataj en la unuaj du partoj, sed, se oni ne fariĝos aŭtonoma kaj konscia pri teorio, oni ĉiam estos nekapabla fari konkretajn elektojn pri la nutraĵoj laŭ la  psiko-fisikaj kondiĉoj propraj, de la vetero kaj de la regiono  kie oni vivas:  nur tiel oni efektive kreos premisojn por eltrovi revolucian efikecon de la makrobiotika elekto.

Makrobiotiko ekskludas nenian nutraĵojn: simple ĝi reliefigas iliajn  jinan/jangan komponantojn. Ni, en tiu ĉi retpaĝaro, proponas vegetaran elekton ĉar ni volas kohere realigi la nepre necesan elekton de ni filozofie kai religie pravigitan.

 

----------------               -----------------

 

Oportune estas transigi al sia komputilo ĉiujn ĉapitrojn kaj poste ilin unuope presi kaj trankvile  studi: kaze de  priinterpreta malfacileco  oni povos sendi retleteron al la retadreso publikigita en la retejo; tiamaniere oni ekkontaktos homojn disponeblajn efektivigi kunligon inter gardistoj de la retpaĝaro kaj vizitantoj havantaj problemojn.

 

La ĉapitroj estas proponataj:

-         per la unua ligo en “Word-Office/Windows” versio (je la etendo:  “.doc”)

-         per la dua ligo  (en la sama linio  kie troviĝas  la ronda krampo je la etendo:  “.htm”) en la versio por kiuj ne havas aŭ ne volas uzi la “Mikrosoftan” programon.

 

Dum l’analizo de ĉiu unuopa ĉapitro oni povas reiri al la ĝenerala indekso klikante sur la titolo de la ĉapitro analizata.

En ĉiu ajna punkto de la teksto  kie oni troviĝas, por reveni  al la titolo oni samtempe premu la klavojn “ctrl” kaj “ĉeflinio” ( ĉi tiu klavo kuŝas supre la klavo “fino”)

 

La tuta materialo estas  eldonita post la antaŭgarda kontrolo de “Norton Antivirus”.

 

Oni devos ĉiam  precizigi  ĉapitron, paragrafon kaj paĝon de la eldonita materialo pri kiu oni volas peti klarigojn kaj pliprofundiĝojn aŭ esprimi kritikojn: tiamaniere oni simpligos laboron de la respondontoj kaj  ĉiuj kune plibonigos la  tekston eldonitan en la retpaĝaro.

 

-------------             --------------

 

 

Esperantigo  kunhelpe de Luciano Mantaut  (Luĉjano Mantoo), Carlo Geloso  (Karlo G^elozo) kaj Aldo Mantovani.