U.E.M.A.           (htm.)

 

 

La   U.E.M.A.-n   (Universala Esperantista Makrobiotik-Asocio)-n konstituas ĉiuj praktikantoj la makrobiotikajn principojn kaj disvastigantoj tian vivad-filozofion per Esperanto.

 

Devontigo tia alpreniĝu volontul-serve kaj nek pagon nek elspez-repagon oni postulu.

 

Por partopreni en la U.E.M.A. oni komuniku al dumtempa referenculo de la retpaĝaro www.makrobiotiko.it propran retadreson aŭ adreson sin pretigante klarigi la makrobiotikajn dieton kaj filozofion al postulantoj konsilojn kaj helpon por konkrete ekkoni, elprovi kaj praktiki tian vivad-filozofion.

 

Retadres-listo diskoniĝos en la retpaĝaro, eventuale laŭ geografi-zon-distingoj.

Nike Air Jordan 13 Schweiz 2015 Nike Air Jordan Super Fly 3 Schweiz 2015 Nike Air Jordan Xiii 13 Schweiz 2015 Nike Air Max 180 Schweiz 2015 Nike Air Max 2020 Schweiz 2015

 

Por partopreni en la U.E.M.A. oni ne pagu aliĝkotizon.

 

Kiam U.E.M.A.-anoj taŭgiĝos kohere vivi laŭ makrobiotik-principoj elektinte vegetaĵism-dieton kaj organizos en sia hejm-zono kursojn kaj stud-grupojn pri makrobiotiko kaj ĝia filozofio, ili iĝos Gardistoj de la retpaĝaro, ĉar ili apartenos al grupo decidanta pri enprofundiĝoj kaj evoluoj de retpaĝaraj eldonitaĵoj. Tiel oni pli kaj pli proponos evoluontan stud-materialon por ĉiuj ekkonantoj kaj praktikantoj makrobiotikon kiel neopitagoran vivad-filozofion.