3.4 – Makrobiotika sintezo laŭ “Georges Ohsawa”                   (.htm)

 

 

Laŭ PIV, makro estas vortkomenco en sciencaj nomoj, signifanta “grandega”.

Mégas (en la sanskrita mahat) signifas en la greka lingvo « granda ».

Laŭ la greka vortaro SCHENKL, la greka vorto makròs signifas “longa” en la tempo kaj en la spaco, Makrò-bios kaj Makro-bìotos rilatas al gentoj kaj homoj, kiuj havas longan vivon ktp.

Tiusence naskiĝis la titolo de la verko de Christian Wilhelm HUFELAND :  Makrobiotik : oder die Kunst das Menschliche Leben zu Verlängern  (Makrobiotiko: tio estas la arto plilongigi la homan vivadon), kiu aperis en Jena en la jaro 1796 kaj estis tradukita en plurajn lingvojn.

Christian Wilhelm HUFELAND (1762-1836) estis tre populara praktika kuracisto, universitata profesoro kaj fama verkisto pri medicinaj temoj. Li akiris eŭropan reputacion. Per sia vivo kaj per siaj verkoj li penis bari la ondon de kontraŭnatura vivmaniero. En sia libro pri saĝa vivo laŭnatura li asertis: “Ju pli oni sekvas Naturon kaj obeas ĝiajn Leĝojn, des pli longe oni vivos. Ju pli oni malproksimiĝas de ili, des pli mallonga estos la vivo … .  Nur naturaj, simplaj, ne artefaritaj nutraĵoj donas sanon kaj longan vivon, dum miksita, tro riĉa manĝaĵo mallongigas nian vivon. Ofte ni trovas tre maljunan aĝon ĉe homoj sin eknutrintaj jam de juneco preskaŭ nur per produktoj el la vegetala regno, kaj tiuj eble neniam manĝis viandon.”

En 1880 japana kuracisto Sagen ISHIZUKA eltrovis, ke per la manĝado de tutgrajnaj cerealoj kaj legomoj oni povas sanigi plurajn malsanojn.

La japana verkisto Nyoiti SAKURAZAWA praktikis la ideojn de Sagen ISHIZUKA kaj lanĉis sian Makrobiotikon, kiu baziĝas sur la antikva ĉina filozofia principo de “jin” kaj “jang”: la du fortoj de Naturo, kiuj kompletigas kaj ekvilibrigas unu la alian.

 

 Georges Ohsawa estas la kaŝnomo elektita de Nyoiti SAKURAZAWA, naskiĝinta en Kioto en 1893, post kiam li decidis proponi al la okcidenta kulturo sian personan sperton rilate al la prasaĝo, danke al kiu li ekhavis enviindajn bonfarton kaj vivenergion, kiam eĉ la okcidenta medicino, al kiu lia familio sin konfidis, diagnozis lian malbonfarton nesavebla. Li multe vojaĝis kaj fondadis skolojn kaj makrobiotikajn centrojn en norda Ameriko kaj Eŭropo, tie li elektis Francion kiel duan patrujon kaj en tiu lando longe vivadis.

Li verkis multajn librojn, la plimulto en japana poste ankaŭ en franca kaj angla lingvoj, kaj de tiam oni tradukis multajn el liaj verkoj en aliajn lingvojn.

Lia unua verko, en Eŭropo eldonita ĉe la franca eldonejo “J. Vrin” en 1931, estas “Le Principe Unique de la Science et de la Philosophie de l’Extrème Orient”  (La Unika Principo de la Ekstrem-Orientaj Scienco kaj Filozofio).

 “Georges Ohsawa” nenion pretendis inventi aŭ eltrovi kaj, tiasence, li estas rilatpunkto por ĉiuj ni: oni proponis eĉ tro multajn filozofiojn konfuzigantajn kaj embarasigantajn la ne ankoraŭ havantojn tian person-evoluon, sole permesanta al ni intuicii el multaj proponitaj nian vivadvojon.

En siaj verkoj “Georges Ohsawa” konstatas la efikecon de ekstrem-orientaj jarmilaj filozofiaj principoj kiel ankoraŭ nunaj efikaj kriterioj por malkovri en ĉiuj naturaj fenomenoj la manifestadon de Sola Principo, en la okcidenta filozofio unue evidentiĝinta per la parmenida sintezo “Esto estas”. Unika Principo sin esprimanta en la eterna dialektiko de malaj-komplementaj principoj kiel estas provoke substrekita de la heraklita filozofio. Tiele, en la pitagora penso, oni intuicias pli bone ol en aliaj okcidentaj filozofoj la kuneston de la du dimensioj, neakordigeblaj laŭ normala logiko sed perfekte ĉeestantaj en la esotera metalogiko de la Unu-Du: kunesto restariganta en la Tri la eternan realon de la Esto malkaŝiĝinta kiel la infinita origino de estiĝanta Realo.

La vivado de “Georges Ohsawa” estas por ĉiuj granda sprono al person-konscia evoluo, ĉar li senĉese klopodadis akordigi tian prasaĝon kun pli freŝdataj sciencaj progresigoj tiom, ke li plene substrekas la esoteran aserton ke Vero estas sola kaj al ĝi, diversmaniere, konverĝas jen filozofio jen religio kaj, plue, scienco. Tiasence li konfirmas la aserton pri netaŭgeco de filozofio kaj religio timantaj sciencan evoluon: ili tiele sin rivelas reduktiĝintaj defendi povajn poziciojn, defendoj pli kaj pli senvaloriĝontaj en la historia evoluo. En tiuj ĉi lastaj jarcentoj, en la okcidenta kulturo, scienco estas esplor-areo plej efike serĉadinta ne ligita de antaŭformitaj profit-celoj. Tial, ĝi progresive eliminis enkrustiĝojn kaj katolike kaj protestante sedimentitajn post centjaraj ortodoksecoj. Fakte, ankaŭ en la scienca areo manifestiĝis homa kristaliĝemo de verniveloj antaŭe atingitaj ne tolerantaj kritikojn, sed la hodiaŭa scienco atingis kritan mason per kiu, malgraŭ, ke la mondpolitiko inspiriĝas el profitceloj, ĝi kreskados senpaŭze kaj sen definitivaj akiroj.

Tiasence la plej taŭga maniero por substreki la gravecon de “Georges Ohsawa” kiel filozofo kaj veresploristo estas citi tute egale lian sintezon de kriterioj kiuj inspiru la esploron de ĉiuj farendan; li tian sintezon heredis de prasaĝeco.

Tiu ĉi sintezo kuŝas en la Ohsawa-libroj kaj estas citita de multaj verkoj kaj revuoj pri makrobiotiko, kaj eblas ĝin subdividi en tri “momentojn”.

Ni substreku, ke de tiuj ĉi sintezoj ni povas komplete eltiri la ilojn por repripensi nian vivon ĝin igantan laŭgradan ekzaltantan konscieco-kreskon.

 

 

- La principoj de la universa Racio -

 

1-      C^io ŝanĝiĝas kaj ĉia komenciĝinto finiĝos.

2-      Ne estas fronta sen dorsa flanko.

3-      Nenio estas nepre egala al io ajn.

4-      Ju pli granda estas fronto des pli granda estas dorso.

5-      S^anĝiĝo nenio estas se ne diferenciĝo aŭ integriĝo de la du jin-jang malaj principoj: stabileco estas dinamika ekvilibro.

6-      Infinito-absoluto-eterneco polariĝas en jin kaj jang.

7-      Infinito-absoluto-eterneco estas senmova motoro de ĉio ŝanĝiĝanta de senĉesa transformiĝo el jin al jang kaj male: do tiele ĉio ajn estas diferenciĝo de Esto.

 

 

 “Georges Ohsawa” precizigas: la ses unuaj leĝoj (de unu ĝis ses) estas leĝoj de la relativeca mondo, kontraŭe la sepa estas leĝo de la tuta universo, tiu ĉi inkludanta nian relativan mondon estantan nur geometria punkto de Universo-Infinito-Absoluto-Eterneco.

 

 

-          La dek du leĝoj pri la ŝanĝiĝo de la Sola Principo

-           

1-      Infinita Unuo inkludas jin kaj jang.

2-      Jin kaj jang dialektike/komplemente esprimas la senfinan forton de Esto/Unu’.

3-      Jin esprimas la centrifugan forton - jang tiun centripetan. Jin kaj jang kune ĉeestantaj en infinitaj variaj proporcioj produktas la energion kaj la tutajn fenomenojn.

4-      Jin kaj jang reciproke sin altiras.

5-      Jin forpuŝas jin kaj jang forpuŝas jang.

6-      La altirforto estas proporcia al la diferenco inter la du jin-jangaj elementoj.

La repuŝforto estas inverse proporcia al la diferenco inter la du jin-jangaj elementoj.

7-      C^iuj fenomenoj estas efemeraj, ĉar daŭre ŝanĝiĝas la jin-jangaj fortoj ilin konsistigantaj; fakte jin kaj jang senĉese iĝas kaj, ĉiukaze, ili emas al sia malo.

8-      Nenio estas sole jin aŭ sole jang, ĉio konsistas el la ĉeesto de tiuj ĉi fortoj kies dinamika ekvilibro ĉiam ŝanĝiĝas.

9-      Nenio estas neŭtra. En ĉio estas ĉiam pli da jino aŭ da jango.

10-   Granda jino altiras etan jinon. Granda jango altiras etan jangon.

11-   Ekstrema jino produktas jangon. Ekstrema jango produktas jinon.

12-   C^iuj objektoj kaj fisikaj formoj estas jangaj en la centro kaj jinaj ĉe la surfaco.

 

 

- Jin-jangaj ekzemplaj distingoj pri la konkreta realo -

 

                                                                                                                                           

                                       Yin                                     Yang

 

                                             Centrifuga forto                                    Centripeta forto

 

Agrikulturo                             Legomoj                                              Cerealoj

Medio                                     Vibroj...Aero...Akvo                             Tero

Aspekto                                  Pli vasta, fragila, (rompiĝema?)          Pli kompakta, malmola

Sinteno                                  Pli afabla, nea                                      Agresema, pozitiva

Okupo                                   Pli psikologia kaj mensa                       Pli fisika kaj socia

Biologio                                 Vegetalregno                                        Animalregno

                                             Vegetaĵaj superregaj karakterizoj        Animalaj superregaj karakterizoj

Katalizilo                               Akvo                                                      Fajro

Fuelo/brulaĵo                        Gaso, Benzino                                       Ligno, Karbo

Koloro                                    Violkoloro                                              Ruĝkoloro

Konsisto                                Mola                                                      Malmola

Nutraĵ-kuirado                        Mikroondoj                                            Gaso, Ligno

Denso                                    Diluita                                                   Koncentrita

Dimensioj                               Spaco                                                    Tempo

Direkto                                  Leviĝanta, vertikala                                Descenda, Horizontala

Daŭro                                    Efemera                                                 Daŭrema, stabila

Klimatefikoj                           Tropikala klimato                                   Malvarma klimato

Kemiaj elementoj                 K kalio; O oksigeno; P fosforo;              H hidrogeno; C karbono; Na natrio;

                                             Ca kalcio; N nitrogeno                          As arseno; Mg magnezio; Cl kloro

Formo                                 Longigita                                                  Mallonga

Funkcio                                Putriĝo, malkomponiĝo                          Organizo

                                             Disvastiĝo                                              Koncentrado

                                             Disperdiĝo                                             Asimilo

                                             Divido                                                    Rekuniĝo

Sezona influo                       Somero                                                  Vintro

Laboro                                 Mensa                                                    Fisika

Nike Air Jordan 13 Schweiz 2015 Nike Air Jordan Super Fly 3 Schweiz 2015 Nike Air Jordan Xiii 13 Schweiz 2015 Nike Air Max 180 Schweiz 2015 Nike Air Max 2020 Schweiz 2015

Lumeco                               Pli malluma, Mallumo                             Luma, lumo

Moviĝo                                 Malrapida, neaktiva                                 Rapida, tre aktiva

Nervoj                                  pli periferiaj                                             pli centraj

                                             Ortosimpata sistemo                              Parasimpata sistemo

Atoma partiklo                      Elektrono                                                Protono

Potoj                                     Aluminiaj potoj                                       S^talaj potoj

Pezo                                     Malpeza                                                 Peza

Pozicio                                  Ekstera kaj periferia                               Interna kaj centra

Devenlando                          Tropika                                                   Malvarma

Sekso                                     inseksa                                                 virseksa

Sezonoj                                 Vintro                                                     Somero

Strukturo                                 Spaco                                                   Tempo

Organstrukturo                      Pli kavaj kaj vastaj                                   Pli plenaj kaj kompaktaj

Dimensio                               Granda                                                  Malgranda

Temperaturo                         Pli malvarma                                          Pli varma

Emo                                      Ekspansio                                                Reduktiĝo

Humideco                           Pli malseka                                               Pli seka

Vibro                                    Kurtaj ondoj, altfrekvenco                        Longaj ondoj, basfrekvenco

Vitaminoj                               C                                                           K, D

 

-          Finaj notoj     -

 

Konkretajn ekzemplojn supre menciitajn oni ĉiam dialektike interpretu.

Ekzemple, gaso estas jina brulaĵo kompare kun ligno sed, kiel ebla energio en niaj kuirejoj, ĝi estas tamen tre malpli jina, do pli janga, ol mikroondoj aŭ elektro.

 

Konsideru kaj la ĵusnaskiton kaj la maljunulon:

-          Rilate al la fizika evoluo la ĵusnaskito estas janga (reduktitaj dimensioj kaj koncentrita vivenergio); sed la maljunulo estas jina (fizikaj dimensioj pli vastaj kaj vivenergio nun jam plene sukcesinta).

-          Rilate al menso kaj konscio ĵusnaskito estas jina (la konscienca nukleo estas supla, preta por novaj spertoj startigontaj evoluon); maljunulo estas janga (la konscienca nukleo nun jam strukturita kaj solidigita tiel, ke post morto, ĝi estos la semo el kiu evoluos nova konscienca burĝono, ekestonta kiel posta kreskonta evoluo).

 

La tempefiko

La tempenergio enmetiĝas en la okazantajn evoluojn ilin plifortigante.

Ekzemple, fromaĝo estas janga nutraĵo eble maturiĝonta pro la tempo, do ĝi pli kaj pli jangiĝos.

Mosto pro la tempo fermentiĝos: tio estas jina evoluo, do ĝi viniĝos kaj sekve pro la tempo ĝi pli kaj pli evoluos vinagriĝante. Kontraŭe, se la tempenergion oni aplikus al la enboteligita vino, nome troviĝanta en janga situacio ĉar oni malhelpas la oksigenan jinigantan efikon, la vino jangiĝos, akirante la organoleptikajn karakterizojn de malnoviĝinta vino.

 

Pri fruktefikoj

Fruktoj estas jinaj, sed iliaj efikoj kontraŭstaros en infano aŭ maljunulo. Ĉe infano la jiniga fruktefiko enmetiĝos pli fortigante kaj helpante naturan korpan kreskon, se frukto estas ĝustakvante manĝita. Ĉe maljunulo la jiniga efiko de la sama, rilate al korpa pezo,  fruktokvanto pli rapidigos, per ĝia centrifuga forto, la fizikan malboniĝon. Sed, ĉe maljunulo, moderata fruktokvanto povas, male, esti altvalora en apartaj kazoj, ekzemple post somera labor-tago. En normalaj kondiĉoj maljunulo estos pli helpata per jina valoro pli dolĉa kaj modera kiel legomo, kiu, vintre, ĉiam devos ankoraŭ esti jangigita per kuirado.

 

Tro da jino, ĉe infano, efikos pasivecon kaj subordon.

Konkreta ekzemplo: tro da indulgemo kontraŭ la infan-petoj evoluigos trodorlotitan kaj postuleman personecon ĝis agresema sinteno, sed tia ĉi agresemo ne havos jangajn karakterizojn (la agresemo naskiĝinta el senigoj kaj akumuliĝinta kolero), sed ĝi estos la specifa agresemo de trodorlotita infano neniam devigita de veraj malfacilaĵoj kaj, je la unua kolizio kontraŭ forta autoritato, kurbiĝonta ne havante forton por efika reago.

Malfacilaĵoj kaj senigoj, ĉar jinaj faktoroj, se korekte moderaj rilate ĉiun unuopan kazon, male evoluigos ĉe infano jangan karakteron, pli voloplenan kaj persistan; se, kontraŭe, ili transpasas la sojlon elteneblan de homo, ili evoluigos, male, malkuraĝan, malfortan, cedeman homon.

Ĉe  maljunulo malfacilaĵoj kaj senigoj, se la tolerebla sojlo estas superita, pligrandigos la fizikan jinan efikon pri la maljuniĝo, do povos emigi al nulo la vivamon. Tiu ĉi perspektivo, en nia okcidenta kulturo ordinare vidata negativa, dialektike renversiĝas per la filozofia kaj religia vidoj sin esprimantaj en la makrobiotiko: la morto estas samtempe fino de lernad-evoluo kaj komenco de nova ciklo havanta kiel startbazo la rezultojn atingitajn en la konkludiĝanta vivo.

 

 

--------------

Kontrolo:  Aldo Mantovani

Revizio:  Luciano Mantaut  (Luĉjano Mantoo)