3.2 – Filozofio esprimiĝanta en makrobiotiko           (.htm)

 

Kutime oni parolas pri makrobiotika dieto, sed en esprimo tia kaŝas sin ebla miskompreno, ĉar en dieto estas manĝaĵoj aŭ malpermesitaj aŭ truditaj: male makrobiotiko estas teorio pri la jinjangaj valoroj de la manĝaĵoj elektendaj laŭ la ekvilibra aŭ malekvilibra energio de nuntempa stato. Oni kutimiĝu al tiuj ĉi du vortoj, en la okcidenta kulturo, resumendaj per la dirmaniero “komplementaj maloj” tial, se oni difinas jina la malvarmon janga estas la varmo, se oni difinas jina la centrifugan forton janga estu la centripeta forto, se oni per la vorto jino interkonsentas pri dissolviĝo kaj morto jango estu rekuniĝo kaj naskiĝo, bono-malbono, sano-malsano, k.t.p. : “jin” kaj “jang” mem reprezentas nepre abstraktajn principojn.

En tia ĉi signifo”Jin” kaj “Jang” estas la pitagoraj “Unu-Du” kaj tial, ĉar en la pitagora doktrino ili simboligis intuicion pri la nesondebla mistero de Unuo-Triunuo de la Esto, tiele jin-janga dialektiko estas lasta limo de nia ebleco kompreni vidalvide la Esto-misteron.

Fichte, germana filozofo naskita en 1762 kaj mortinta en 1814, ankoraŭ ne pristudita de ni, celas analogan ion kiam en sia mondvido, intuiciante Absoluton kiel maloj kune ĉeestantaj (nome konscio-konsciaĵo, spirito-materio), li celas perceptigi al ni kune kun la Absoluto lian dian Triunuecon.

La vortoj “jin” kaj “jang” montras saman kaj unikan energion dialektike mondkreantan: jen du principoj en si mem ne realaj ĉar se ili estus konsiderataj kiel malsamaj realaĵoj, ili nuligus la unuecon de la estanto.

Tiuj ĉi estas temoj pliprofundigitaj en la unua parto. En la konkreta realo tiuj ĉi du fortoj estas ĉiam en si mem interplektataj kaj neniam en perfekta ekvilibro: la dialektika supereco de la unua forto sur la alia estas, samtempe, deven-kaŭzo kai deven-efiko: tio estas nia maniero koncepti eternan kaj infinitan realon de la Esto. Kutime, por revoki tiajn intuiciojn, oni utiligas la bildon sube presitan, kiu iĝis la plej utiligata simbolo por montri sintezon de la filozofiaj makrobiotik-principoj. Tia ĉi bildo estas videnda laŭ rotacia movo por pli bone intuicii, en la dialektika maloj-alternado, la devenon kiel nia perceptaĵo pri eterna realo de la Esto: tial dum ĉiu energia forto plenumiĝos, ĝi en si mem enhavas malan semon.

 

 

 

[ 

 

 

 

Per la makrobiotika filozofio ni povas kompreni, ke la nutraĵoj de ni manĝeblaj estas materiigo de energioj samtempe nin igontaj pli jinaj aŭ pli jangaj, ol kiom nune ni estas: tiel radikale modifiĝos la dinamika ekvilibro nin karakterizanta.

Do, ĉiu nutraĵo ne plu estos trudata aŭ malpermesata, sed ja taŭga aŭ ne laŭ kondiĉoj nin karakterizantaj: se ni bonfartas, tio estas signo pri jin-janga ekvilibro konforma al niaj klimataj, laboraj, aĝaj kaj spiritnivelaj kondiĉoj; en tiu ĉi kazo ni klopodu mastrumi plej eble bone situacion ĉiam kontrolante evoluon de la aktualaj variabloj; kontraŭe ekestos misfarto, kies simptomoj estos grandvaloraj por kompreni ĉu malekvilibro ĝin kaŭzinta estus respektive aŭ jin aŭ jang-eksceso. Do, se sole ni lernas bone uzi manĝaĵojn laŭ ilia jin-janga valoro, ni povas perfekte kontroli nian sanon.

Jen ke la plej simpla nutrado estos ankaŭ tiu ebligonta al ni saniĝi kaj sperti al ni vivĝoion alimaniere neniam elprovitan. Bazaj nutraĵoj estu integraj cerealoj kaj laŭsezonaj legomoj: oni ilin kondimentu per la nerafinita mara salo, la aromherboj kaj kvanteto da vegetalaj oleoj nur el malvarma elpremo.

C^iu popolo elvolvinta grandajn pracivilizojn havas en sia historio cerealon konstituantan jarcente bazan popolnutraĵon; ĉie, kie la klimato kaj la grundkondiĉoj ne konsentis kultivadon de iu ajn cerealo, la homo estis devigita al luktado por la vivo adaptiĝinte al predanto-stato, ĉiam okupita en la nutraĵ-serĉado.

Nike Air Jordan 13 Schweiz 2015 Nike Air Jordan Super Fly 3 Schweiz 2015 Nike Air Jordan Xiii 13 Schweiz 2015 Nike Air Max 180 Schweiz 2015 Nike Air Max 2020 Schweiz 2015

La moderna scienca progresado kaj ĝiaj teknologiaj aplikadoj ebligas al homoj sin nutri plejparte per animal-originaj nutraĵoj, kaj do la homoj kondutas kvasaŭ tute aŭtentikaj rabistoj ne plu devigataj alfronti riskojn kaj laciĝojn por la ĉiutaga ĉaso, sed la disvastigo de la degeneraj malsanoj kaj la malebleco kontroli agresemon determinatan de tia nutrado estas negativa karmo, pagata de la homaro pro la egoismo kaj la krueleco karakterizantaj ĝian ĉeeston en la mondo.

La lernintoj utiligi manĝaĵojn laŭ ilia jin/janga energia valoro ekregis sian vivenergion reveninte al nutrado baziĝanta sur la integraj cerealoj, nome la fortega nutrado oferata de la naturo: do ili tiel ne pligrandigas la suferon de vivantoj, kaj ekspertis esceptajn forton kaj memcertecon.

Oni atingas rezulton tian per bona-konscia nivelo de la jin/janga teorio, ĉar alie oni dependos de la alies kono, kaj estos tre malfacile persisti en la unua stabiliĝ-periodo, kiu ĉiam estas longa kaj peza. Do estas fundamenta zorge farita legado de aliaj tekstoj pri makrobiotiko: oni povas eĉ peti alies konsilojn, sed oni memmastrumendu ĉar ĉiu estas la kuracisto de si mem.

 

En ĉi retpaĝaro estas publikigita retadreso al kiu oni povas sendi siajn retleterojn, private respondotaj. Se oni konsideros la demandojn kaj rimarkojn interesaj por ĉiuj, ili anonime ekpublikiĝos.

 

La unua pritraktinto makrobiotikon en la okcidenta kulturo estis la japano “Nyoiti Sakurazawa” eldoninta plurajn verkojn sub la kaŝnomo “Georges Ohsawa”.  Lia unua libro “Le principe unique de la philosophie et de la science d’Extrème Orient » eldoniĝis en Francujo en 1931.  Preskaŭ ĉiuj liaj libroj nun estas tradukitaj en plurajn lingvojn, ĉefe en la franca kaj angla lingvoj.

Pri makrobiotiko estas pluaj aliaj libroj verkitaj de kelkaj disĉiploj de Ohsawa.

Nuntempe neniu el ĉi libroj estas esperantigitaj.

 

Nia retpaĝaro:  www.makrobiotiko.it   volas esti sintezo de Ohsawa-instruado.

 

 

 

--------------

 

Kontrolo:  Aldo Mantovani

Revizio:  Luciano Mantaut  (Luĉjano Mantoo)