3. – Nutrado laŭ makrobiotikaj principoj.

 

 

 

3.1 – Enkonduko                        (.htm)

 

 

Nu jen la teoria vojo, kiu nin portis al makrobiotika vivado.

Ni ekiris de Aŭgusteno (kristana episkopo naskiĝinta en 354 kaj mortinta en 430 post Kristo), dirinta, ke la kristana saviĝ-vero efektive jam antaŭe ekzistis, ek de ĉiam. La revolucia elekto karakterizanta kristanismon estis, ke ĝi alportis tiun anoncon ankaŭ al simpl-animuloj kaj humiluloj, dume antaŭe ĝi estis tute rezervata sciigo por malplimulto en privilegiaj klasoj.

Aŭgusteno tiel parolante ne povis referenci al nuntempaj kristanaj ortodoksecoj sed plivere al esenca instruado, kion ni povas tute egalan trovi en aliaj kulturoj kaj en aliaj regionoj de la pramondo.

En nia mallonga esploro pri filozofoj de okcidenta kulturo, elektitaj inter la pli bone ebligantaj al ni restitui tian bazan anoncon, ni povas deklari, ke oni ĝin intuicias en Eraklito, Parmenido kaj Pitagoro (helenaj filozofoj vivintaj inter la sesa kaj kvina jarcentoj antaŭ Kristo): Eraklito proponas tao-ŝinto-isman metalogikon, Parmenido la eternan dian identecon kaj Pitagoro la absolutan raciecon de la mondo, ĉar en tiu ĉi esprimiĝas la Esto (nome Dio en sia nepersona signifo).

Ni esploris diversajn filozofojn, proponantajn al ni la oportunon progresive plivastigi fundamentajn intuiciojn per konsideroj pli kaj pli riĉaj kaj pliprofundigitaj, tial ke tiamaniere ni enfokusigis la mesaĝon al kio, rilatis Aŭgusteno, ĝuste trovitan esence tute saman en pluraj tempoj, regionoj kaj kulturoj.

Niĉeo, filozofo de la okcidenta kulturo mortinta en 1900, ĉion reekdiskutis asertante devon personigi nian realvidon, kaj ofertis perspektivon kiu hodiaŭe, utiligante sugestojn eltiritajn de pluraj filozofiojn, povas iĝi rava propono persone konstatinda.

Se la realo esprimas la dialektikon de la maloj, kiun ni sintezas per la vortoj “yin” kaj “yang”, konante valoron “yin/yang” de ĉiuj nutraĵoj oni povas regi sian farton.

Por havantoj forton rediskuti siajn akiritajn certecojn kaj modifi sian vivmanieron, aserto tia el simpla hipotezo iĝas sperta certeco kaj ili ne realigas nur niĉean planon pri granda sano, sed ili havas ĉiutage konfirmon konscie vivi laŭ mondo-Racio; do ili, esprimante vivantan Logos-koncion, plene intuicias la aserton ke la homoj estas Di-filoj.

Sinteze, la savo-mesaĝo estas tio: la realo esprimas absolutan racion, kai homoj, ĝin intuiciinte, povas ties aktive partopreni. Oni povas senti sin ateisto, budheno, hebreo, hinduismo, kristano, islamo, ŝintoisto, ..., ĉar ĉiuj havas kultur-radikojn ilin karakterizantajn en tia ĉi aparta ekzisto, sed intuiciante absolutan mond-raciecon oni partoprenas al la pitagora komunumo, tio estas oni atingas konon kiu havas originon historie kaj geografie nedefineblan kaj, ek de ĉiam, esprimantan la plej konscian homar-nivelon.

C^e nivelo tia oni ne plue konceptas antropomorfan dion kaj, ĝuste tial, oni praktikas ekumenan religion: se io ajn ekzistanta esprimas dian planon, oni alimaniere konsideras la problemojn disigintajn homaron eĉ en frat-mortigaj militoj.

Tia ĉi vero, kiun homoj povis havi, eĉ se laŭgrade, estis transrakontita je esotera formo kiu, firmigante absolutan mond-raciecon, konsilas al homoj ne pretendi trudi leĝon al la mondo; tiele ili malkovros, ke ĝi esprimas harmonion kaj belecon kaj tiaj mond-aspektoj, kiujn oni ne volas akcepti, ĉar manifestantajn malbonon, ankaŭ ili esprimas mond-harmonion kiel momentojn pri absoluta justeco.

Eĉ malsano esprimas racion de la Esto: la sovaĝaj bestoj, tiel la prahomoj, vivintaj en ne poluita medio, ne konis degenerajn malsanojn sekvajn al profunda streso de vivanta organismo ne plu kapabla restarigi la jin-jangajn perditajn ekvilibrojn.

Makrobiotika propono povas konsideriĝi kvasaŭ reveno al saĝeco, de kie ekestis la praantikvaj religioj: reveno al origina saĝo, kaj pri teoria vidpunkto de filozofiaj principoj ilin inspirantaj, kaj konkreta propono de la ĉiutaga nutrado, ĉar makrobiotiko invitas reveni al manĝaĵoj ek de ĉiam fondintaj bazon de malriĉul-nutrado kun, plue, la aristokrata konscio de konantoj la filozofiajn kaj religiajn motivaĵojn de sia elekto, ekeniĝinta en saĝeco-tradicio prahistorion origininta.

Nike Air Jordan 13 Schweiz 2015 Nike Air Jordan Super Fly 3 Schweiz 2015 Nike Air Jordan Xiii 13 Schweiz 2015 Nike Air Max 180 Schweiz 2015 Nike Air Max 2020 Schweiz 2015

La makrobiotikaj principoj proponas laŭ fundamenta nutraĵo integrajn cerealojn kaj, kiel kondimenton, laŭsezonajn legomojn nature produktitajn en la regiono, kie oni vivas: tio estas asketa elekto baziĝanta sur la certeco, ke cerealoj muelitaj aŭ kuiritaj samtempe kun sia utiligo estas la plej potenca manĝaĵo por homoj, ĉar integraj (nerafinitaj) cerealoj estas materiiĝo de energio memkonserviĝanta perfekte viva ĝis dekoj da jaroj.

 

 

Koni la principojn sur kiuj makrobiotika filozofio kuŝas, kiam oni estas kristano, signifas havi kuraĝon esotere reinterpreti la vortojn de Jesu-Kristo en la Lasta Vespermanĝo: antaŭ ol ekmanĝi oni ĉiam dankpreĝu vivintojn kiuj estis al ni oferataj kiel viv-fonto. Tio ĉar ni manĝante aktivigas la plej potencan magi-riton, per kiu la sola kaj unika Vivo, sin esprimanta en ĉiuj estantoj, iĝas per ni en la plej alta nivel-konscieco nun ebla en nia planedo.

Nia elekto fontas unuflanke el intuicioj sugestitaj de la grandaj filozofoj antaŭe konsideritaj, kaj aliflanke per konscieco pri klara distingo inter la pli malfacila praktikata vero de malmultuloj, kaj la pli facila vero alirebla al plimultuloj: tia ĉi distingo ĉeestis en ĉiaj historiaj religioj. Jen specifa ekzemplo: oni memoru jam cititan hinduisman religion: en la Rigvedo estis priskribata dia unikeco, kaj samtempe oni konstatas, ke la temploj enhavas milojn da statuoj de la plej malsamaj dioj laŭ popolaj kult-observoj.

Tio okazis ankaŭ al la kristana religio: kiam la katolika eklezio decidis forigi malsamajn vero-nivelojn, restis unu sola vero filozofie kaj racie progresive neklera, ĉar oni necese devis komprenigi al sensciaj amasoj.

 

 

----------

Kontrolo:  Aldo Mantovani

Revizio:  Luciano Mantaut  (Luĉjano Mantoo)