0.3 – Pri scienco kaj makrobiotiko              (.htm)

 

 

La klasika scienco sin karakterizas per la esploro pri kvantigeblaj fenomenoj kaj per la eksperimenta dimensio de tia esploro, ĉar scienca leĝo ekestis kiel rezulto el serio de observadoj ripeteblaj kaj kontroleblaj de iu ajn.

Difino tia kriziĝis ek de la evoluo de la dudek-jarcenta fisiko relativiginta konon kaj asertinta la neeblecon alveni al objektivaj observoj kiam esplorado transiras iajn limojn, ekzemple kiam oni esploradas la atoman nukleon kaj ĝiajn elementajn korpusklojn. Tute specife, krome, fiziko kaj matematiko elrediskutis la aristotelajn logik-principojn laŭ kiuj dum jarcentoj scienco evoluis.

En nivelo tia eblas konverĝigo de scienca esplorado kaj makrobiotika dimensio.

C^i lasta, fakte, substrekas, ke kvalita kaj kvanta vid-punktoj saman gravecon havas kaj, nuntempe, asertas, ke se la rezult-kontrolo, kiel resaniĝo el malsano, objektive okazas, same vere estas ke la profunda origino de tiaj ŝanĝoj esence troviĝas en subjektiva plano; krome, se oni konsideras la makrobiotikajn principojn baziĝantajn sur la heraklita metalogiko, sur hegela dialektiko, oni povas kompreni la kialon pro kiu la makrobiotiko kompate estu konsiderita de la akademia scienco kaj, kontraŭe, ĝi interesigu tiajn esplorantojn kapablajn sin rediskuti. Lastatempe pli kaj pli ofte ekvidiĝas scienculoj malkovrantaj en la praantikvaj taoismaj principoj la radikojn kaj antaŭvidojn de la intuicioj laŭ la plej nuntempa evoluinta serĉado.

Nike Air Jordan 13 Schweiz 2015 Nike Air Jordan Super Fly 3 Schweiz 2015 Nike Air Jordan Xiii 13 Schweiz 2015 Nike Air Max 180 Schweiz 2015 Nike Air Max 2020 Schweiz 2015

Oni pliprofundigos tiajn prikonsiderojn ĉe la ĉapitro 1.10 (Lejbnico).

Dume sufiĉas substreki, ke se unuflanke fondi la vivon laŭ la makrobiotikaj principoj nin portas en science glitan nivelon, aliflanke ĉiuj povas daŭre en si mem konkrete konstatadi la jin-jangan realigitan ekvilibron laŭ propra psikofizika bonfarto, krome laŭkutime konfirmata per laboratori-analizoj.

 

Sinteze, ni asertu, ke makrobiotik-elekto antaŭpostulas filozofi-religian certecon: la certecon pri la mond-racieco. Oni povas ĝin difini kiel neopitagoran kredon tamen sciante, ke la historiaj radikoj de tia kredo praantaŭiras la pitagoran doktrinon. Certeco tia nek demonstrebla nek instruebla estas, ĉar ĝi naskiĝas en evoluinta konscienco, kiel jam Platono en sia sepa letero precisigis: “Tiu ĉi ne estas scienco kiel aliaj: ĝin neniel oni povas transdoni, sed kiel flamo estiĝas de emerĝanta fajro: ĝi ekestas en animo post longa pridiskutad-periodo kaj kune kun vivo, poste sin mem nutranta.”

 

Nova konscieco tia ne estas instruebla, ĉar oni ĝin povas nur meriti laŭ sia kohera vivo: ĝi estas la rezulto de spirit-evoluo, pro tio ĝi ekestas en animo atinginta kongruan maturiĝ-nivelon kaj, ek de tiam, ĝi konsentos al sia atinginto ĉiutagan kontrolon pri lia bonfarto. Tiasence oni ne sin konfidas al espero pri feliĉo antaŭenĵetita en transmondan vivon, sed oni ĝin ĉiutage spertas, kiel rezulton de kaŭz-efika leĝo nenion konsentantan al memsugestio kaj fanatikeco.

La fundamenta leĝo ĉiutage konstatata estas, ke la jin-janga ekvilibro plene sukcesinta per la diet-kontrolo nin alportas al tre bona apetito ĉe la plej simplaj nutraĵoj kaj al grandega ebleco alfronti la viv-malfacilaĵojn, vidatajn kiel lern-oportunecojn kaj elprovon pri nia kompreno de la leĝo sin esprimanta en la mondo.

Makrobiotikulo perceptas en si mem, ke la granda sano, nur intuiciita de Niĉeo, estas entuziasmiga ebleco.

 

--------------

Kontrolo:  Aldo Mantovani

Revizio:  Luciano Mantaut  (Luĉjano Mantoo)