Makrobiotiko

 

 

Sintezo de

 

Filozofio, Religio kaj Scienco

 

 

[ 

 

 

Makrobiotiko estas mond-teorio kaj vivad-sistemo.

 

La teorio asertas, ke la realo esprimas dialektikan streĉecon jin/jang, la du principoj malaj kaj komplementaj, en si mem nepre senkorpaj, estantaj en la infinito kaj la eterneco de Esto.

 

La praktiko konsilas taŭgan konduton por kontentige efektivigi en la estiĝo dinamikan ekvilibron konkretigantan bonan sanon fisike kaj mense.

 

Tiasence oni povas aserti, ke lerni la viv-manieran mastrumadon de la jino kaj la jango estas sintezo de filozofio, religio kaj scienco.

 

Jena retpaĝaro malfermita por intencemuloj makrobiotikon ekkoni, elprovi kaj praktiki, estas, dume, la esperantigo de la itala retpaĝaro:    

“www.macrobiotica-sintesi.it”

En la estonto, per la kunlaboro de aliaj makrobiotikaj esperantistoj, ĉi tiu esperanta retpaĝaro povos havi sian originalecon.

 

La ĉapitroj sube enlistigitaj progresive estos unuope interligitaj kun la analize evoluinta traktaĵo tuj kiam oni ilin esperantigos.

Ni benos ĉiujn esperantistojn kunlaborantajn al la traduko por la disvastigo de ĉi tia vivad-filozofion por la tuta mondo.

 

Gardistoj de la retpaĝaro estas kiuj, vivantaj kiel eble plej kohere laŭ makrobiotikaj principoj, memvole disponebliĝas por aktualigi kaj progresigi niajn prikonsiderojn por helpi eksperimentemulojn de tiaj revoluciaj vivo-prareguloj.

La U.E.M.A.-n  (htm.)   (Universala Esperantista Makrobiotik-Asocio)-n konstituas ĉiuj praktikantoj la makrobiotikajn principojn kaj disvastigantoj tian vivad-filozofion per Esperanto.

 

Uzad-instrukcioj        (htm.)       

 

Kiaj homoj ellaboris la Retpaĝaron kaj kiaj estas iliaj celoj        (htm.)

 

Detala indekso                (Lastaj ĝisdatigoj)        (htm.)

                                                    

                                                                                                                                                                                                                                         

0.    – Fundamenta antaŭparolo      (htm.)

0.1 – Filozofio kaj makrobiotiko         (htm.)

0.2 – Religio kaj makrobiotiko           (htm.)

0.3   – Scienco kaj makrobiotiko         (htm.)

 

1.    Filozofiaj prikonsideroj utilaj por pli bone kompreni la fundamentajn principojn de makrobiotiko.

1.1 – Heraklito

1.2 – Parmenido

1.3 – Pitagoro             

Nike Air Jordan 13 Schweiz 2015 Nike Air Jordan Super Fly 3 Schweiz 2015 Nike Air Jordan Xiii 13 Schweiz 2015 Nike Air Max 180 Schweiz 2015 Nike Air Max 2020 Schweiz 2015

1.4 – Platono      

1.5 – Aristotelo

1.6 – Plotino

1.7 – Kusano

1.8 – Bruno      

1.9 – Spinozo

1.10        – Lejbnico

1.11        – Hegelo

1.12        – Niĉeo 

1.13        – Ek de Heraklito, Pitagoro kaj Lejbnico ĝis frakta matematiko kaj geometrio     

       

 

2.    Konsilindaj libroj por kompreni kaj praktiki makrobiotikon

           Aktuale ne estas esperantigitaj libroj pri la makrobiotik-teorio.

Tia ĉi retpaĝaro estas sintezo de “Georges Ohsawa” instruado.

            Ni povas nur signali tian kuirlibron:

Nanic Zlata     La manĝoj el sanigaj plantoj  (esperantigis: Vladimir Dujnic)   Zagreb  2002

      

3.    Nutroscienco laŭ makrobiotikaj principoj

3.1 -  Enkonduko              (.htm)

3.2 -  Filozofio esprimiĝanta en makrobiotiko        (.htm)

3.3 -  Sintezaj prikonsideroj                          (.htm)

3.4 – Makrobiotika sintezo laŭ “Georges Ohsawa”       (.htm)

3.5 - Jina/janga valoro de la nutraĵoj                    (.htm)

3.6 – Makrobiotika elekto en malsana kazo       (.htm)

3.7 – Necesa ilaro por makrobiotika kuirado       (.htm)

3.8 – Receptoj           

3.9 – Kapricaj receptoj          

3.10 – Makrobiotiko kaj sporta praktiko           

3.11 – Finaj konsideroj         

 

4.    Resaniĝoj helpe de la makrobiotika kuracado: konkretaj spertoj.

 

5.1 - Konkretaj sugestoj

5.2 - Efikaj sugestoj

 

6. - Leteroj kaj respondoj       

 

7.    - Agordaj retpaĝaroj

 

8.    - Agemaj aŭ venontaj stud-grupoj            

 

9.    –Ek de la produktantoj ĝis la konsumantoj

 

Klarig-petoj pri traktitaj temoj, sugestoj pri modifo aŭ plivastigo kaj la eblaj respondoj pri publikigitaj demandoj nuntempe adresiĝu al:

 

piermigi@tiscali.it

 

Kiu ekkontaktos la retpaĝar-gardistojn taksontajn oportunecon ilin publikigi kiam la interesatoj interkonsentus.

 

Tiel ĉiuj povos partopreni al la evoluo, plivastigo kaj ĝisdatigo de la retpaĝaro mem.

 

-          La agrikulturistoj produktantajn cerealojn, legomojn kaj fruktojn respektante kaj amante la teron,

-          La produktantoj de manfaritaĵoj ripareblaj post difektiĝo,

disponeblaj rekte vendi al privatuloj

povas sin koniĝi sendante leteron al piermigi@tiscali.it : tiel ili estos senpage enlistigataj interne de la naua punkto

 

 

Kio estas eldonata en ĉi tiu retpaĝaro, oni povas tion libere kopii kaj disvastigi citante fonton: www.makrobiotiko.it  sed nek utiligu profitcele nek reklamigu iajn ajn produktaĵojn.  

 

 

 

Ni dankas ĉiujn kunlaborantojn kaj kunhelpontojn por publikigo de ĉi retpaĝaron.

Iliaj nomoj, laŭŝate, estos menciataj en la unuopaj tradukoj.